Вузи

Академія адвокатури України

29.11.2015 01:15 by

Академія адвокатури України — вищий навчальний заклад України, IV рівня акредитації, розташований у Києві, здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 582543 від 08.11.2011 року. Академія заснована у 1995 році. Мета академії — підготовка кадрів для адвокатури, підвищення кваліфікації адвокатів та розробка наукових проблем адвокатської діяльності.

Національний авіаційний університет

11.01.1970 00:00 by

Національний авіаційний університет — авіаційний вищий навчальний заклад в Києві. Від 2010 р. самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. В НАУ навчається понад 50 тисяч студентів із 49 країн світу. Потужні науково-педагогічні школи дають можливість готувати не лише фахівців інженерного профілю, але й економістів, юристів, екологів, перекладачів, психологів, соціологів тощо. Навчальний процес забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний колектив, у складі…

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

01.01.1970 00:00 by

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» — неприбутковий вищий навчальний заклад недержавної форми власності.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01.01.1970 00:00 by

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ імені Тараса Шевченка або простоШевченків університет, відкритий як Київський Імператорський Університет Святого Володимира) — державний вищий навчальний заклад України, розташований у місті Києві, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет.

Вгору